Caminando Coaching gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens dan ook serieus.
De website www.caminando-coaching wordt beheerd door Caminando Coaching en een persoonlijk aangestelde websitebeheerder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Caminando Coaching of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Caminando Coaching.

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Caminando Coaching over jou verzamelt met als doel jou haar diensten en producten aan te bieden. Caminando Coaching gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Gegevens eenmanszaak:
Naam: Caminando Coaching
Adres: Edgard Tinelstraat 60, 9040 Gent, België
Ondernemingsnummer: 0675466428 vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Door Caminando Coaching verzamelde persoonsgegevens:

Wanneer je via de website een formulier invult zal je gevraagd worden om jouw persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen ook worden opgevraagd tijdens een kennismakingsgesprek. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Ondernemingsnummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

 • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: om een factuur op te maken.
 • Telefoonnummer: om je te kunnen contacteren mochten er lastminute wijzigingen zijn.
 • E-mailadres: om je via e-mail de praktische informatie en updates over de door jou gereserveerde diensten te bezorgen. De communicatie verloopt voornamelijk via e-mail.
 • Geboortedatum: voor de bepaling van leeftijdscategorieën bij activiteiten en om het klantenprofiel aan te vullen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Caminando Coaching verbonden zijn of met enige andere partner van Caminando Coaching.